[python] On error output the whole error trace to stdout.
authorMatthias Bolte <matthias.bolte@googlemail.com>
Tue, 3 Nov 2009 19:18:31 +0000 (20:18 +0100)
committerMatthias Bolte <matthias.bolte@googlemail.com>
Tue, 3 Nov 2009 19:18:31 +0000 (20:18 +0100)
commit226d86e4068c23c0dfb8bd7824be92109ab94b8b
treed275776b52f783ae573e91f9b5f239eb52993bab
parent4d645359b3b162fe314ea8ed481e70299622165c
[python] On error output the whole error trace to stdout.

Signed-off-by: Matthias Bolte <matthias.bolte@googlemail.com>
python/module.c